Wanneer je
het met iemand over zonnepanelen hebt komen er al snel vragen naar boven. Deels
waar deels onwaar, het zijn mythes die mede-verantwoordelijke zijn dat
zonne-energie in Nederland van alle landen om ons heen het minst doorgezet
heeft. Hieronder lopen we enkele veelvoorkomende stellingen door.

 • Zonnepanelen zijn alleen rendabel in zonnige landen
 • Nederland is te bewolkt voor zonnepanelen
 • Zonnepanelen moeten exact op het zuiden gericht zijn om te werken
 • Als er schaduw op je dak komt, kun je geen zonnepanelen installeren
 • Zonnepanelen zijn een brandgevaar
 • Door zonnepanelen te installeren wordt het warmer bij je in huis
 • De productie van zonnepanelen kost zo veel energie, dat dit nooit teruggewonnen wordt door de opwekking van elektriciteit
 • Je moet nog wachten met aanschaf, want ze worden steeds goedkoper / beter / efficiënter
 • Je hebt allerlei vergunningen nodig voor zonnepanelen
 • Zonnepanelen zijn alleen interessant door subsidie van de Nederlandse overheid
 • Zonnepanelen gaan maar 8 jaar mee

Zonnepanelen
zijn alleen rendabel in zonnige landen

Dit is niet waar het hangtaf van de hoeveelheid zon per jaar, de kosten van het systeem en
de hoogte van de energieprijzen waarop je bespaart. In Nederland is
vanzelfsprekend minder zon dan in Marokko of Zuid-Afrika, en dus levert een
zonnepaneel hier minder elektriciteit (in kWh) op. Maar, doordat je hier op
zeer dure stroom bespaart, wordt het vanzelf veel interessanter. Je kunt in
Nederland op een normaal huis al zonne-energie opwekken vanaf 13 cent per kWh,
ofwel 45% goedkoper (!) dan de kosten die je nu aan je leverancier betaalt.

Een ander punt is dat zonnecellen minder goed licht kunnen omzetten in elektriciteit bij
hoge temperaturen. Dit is een reden dat zonnepanelen in de Sahara niet
noodzakelijkerwijs een goed idee zijn.

Nederland is te bewolkt voor zonnepanelen

Zonnepanelen werken ook met diffuus licht, wat er voornamelijk is op (zeer) bewolkte dagen.
Ze wekken dan minder elektriciteit op, maar ze werken wel degelijk.

Zonnepanelen moeten exact op het zuiden gericht zijn om te werken

Je kan zonnepanelen zonder problemen installeren op het Oosten, Zuidoosten, Zuiden, Zuidwesten en Westen.
Het Noordwesten, Noorden en Noordoosten is geen goed idee.

Het systeem zal wel het meest elektriciteit opwekken bij plaatsing op het
zuiden (100%), maar ook op het oosten of westen is het nog zo'n 87% van het
optimale zuiden. Wel zal je de inclinatie (hoe schuin de panelen liggen) moeten
aanpassen aan de zon. Bij plaatsing op het oosten liggen de zonnepanelen
bijvoorbeeld optimaal bij een inclinatie van 10 graden, terwijl dit op het
zuiden zo'n 35° is.

Als er schaduw op je dak komt, kun je geen zonnepanelen installeren

Dit klopt niet (geheel). Je moet zonnepanelen niet op een dak plaatsen dat vaak in de
schaduw staat. Ze werken immers op zonlicht. Maar het tijdstip van de
beschaduwing is hierbij cruciaal: geeft die schoorsteen maar een deel van het
jaar, en dan nog alleen in de vroege ochtenduren schaduw, dan kun je prima
zonnepanelen plaatsen.

Heb je een dak dat vaker in de schaduw staat, dan kan het de moeite waard zijn
om te kijken naar zg. micro-inverters (bijvoorbeeld die van Femtogrid). Deze zorgen er voor dat een zonnepanelensysteem optimaal functioneert, ook bij deelbeschaduwing.

Zonnepanelen zijn een brandgevaar

Dit punt leidde in 2010 nog tot dramatische krantenkoppen bij de Telegraaf, ook al ligt
de werkelijkheid wat genuanceerder. Zonnepanelen ontvlammen niet spontaan, en
zijn in zoverre niet gevaarlijker dan een televisie, magnetron of wasmachine.
In één specifieke situatie kan er wel een gevaarlijke situatie ontstaan:
wanneer er brand uitbreekt in een huis, dan schakelt de brandweer de
hoofdschakelaar van de elektriciteitsvoorziening uit. Wanneer dit gebeurt op
een zonnige dag, zullen de zonnepanelen elektriciteit blijven opwekken terwijl
ze dit niet kwijt kunnen. In dat geval is het belangrijk dat de brandweer weet
dat er zonnepanelen zijn i.v.m. het blussen van het dak.

Er is ook oplossing voor handen. De micro-inverters van onder meer Femtogrid hebben slimme elektronica aan boord die een dergelijke opbouw van voltagedetecteren, direct een (of meerdere panelen)
kunnen afsluiten wanneer dit nodig is.

Door zonnepanelen te installeren wordt het warmer bij je in huis

Het is ons niet duidelijk waar deze mythe vandaan komt: het is simpelweg niet waar!
Sterker nog, de door zonnepanelen opgevangen energie wordt voor bijna 1/5
omgezet in elektriciteit. De omvormer, een cruciaal onderdeel van de
installatie die gelijkstroom omzet in wisselstroom, zal wel iets warm worden.
Maar nooit dusdanig dat dit je hele huis zou kunnen verwarmen.

De productie van zonnepanelen kost
zo veel energie, dat dit nooit teruggewonnen wordt door de opwekking van
elektriciteit

Het is een lang en breed onderzochte claim die verschillende keren weerlegd is. Het is
ontegenzeggelijk zo dat de productie van zonnepanelen energie kost. Maar
onderzoek van onder meer gerenommeerd instituut ECN liet al in
2006 zien dat de door productie gebruikte energie al na 1,7 tot 4,6 jaar
teruggewonnen is. De afgelopen jaren is dit verder teruggelopen doordat het
productieproces steeds efficiënter is geworden.

Je moet nog wachten met aanschaf, want ze worden steeds goedkoper / beter / efficiënter

Daar zit iets in, maar dan kun je wachten tot je een ons weegt. En ondertussen blijf je
je blauw betalen aan je energieleverancier! De afgelopen jaren zijn
verschillende onderdelen van een zonnepaneleninstallatie sterk in prijs
gedaald. Het meest in het oog hiervan is de prijs van grondstof silicium (niets
meer dan superzuiver zand), en zonnecellen die daarmee gemaakt worden. De
fabrieken waar die zonnecellen vervolgens in een module worden geplaatst zijn
veel efficiënter geworden, vooral door schaalvoordelen. Ook worden innovaties
toegevoegd

Je hebt allerlei vergunningen nodig voor zonnepanelen

Nee. Je kunt vergunningsvrij zonnepanelen plaatsen zo lang je niet in een monumentaal
pand woont, of deel uitmaakt van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Dat geldt dus voor zo'n 99% van de bevolking.

Zonnepanelen zijn alleen interessant door subsidie van de Nederlandse overheid

Er is sinds1 juli 2012 een subsidieregeling van de overheid, welke 15% van de
aanschafkosten (met een maximum van €650) subsidieert. Alhoewel elke euro mooi
meegenomen is, is deze subsidie ab-so-luut niet nodig. Zonder subsidie wek je
al stroom op met zonnepanelen vanaf 13 eurocent per kWh, dat is 45% goedkoper
dan het normale tarief!

Sterker nog, de zonne-energie branche (de leveranciers en installateurs) waren
fel tegen de instelling van de subsidieregeling. Zij weten als geen ander dat
het helemaal niet nodig is!

Zonnepanelen gaan maar 8 jaar mee

In tegenstelling tot een windturbine, auto of fiets, bevatten zonnepanelen geen
bewegende onderdelen, terwijl dat voor slijtage en bijbehorende problemen
hoort. Zonnepanelen gaat tientallen jaren mee: sterker nog, de fabrikanten
garanderen dat ze na 25 jaar nog minimaal 80% van de hoeveelheid stroom kunnen
opwekken als de dag dat ze uit de fabriek kwamen rollen. Dit wordt vastgesteld
door zeer strikte testen in onafhankelijke laboratoria. En is er ook bewijs uit
de praktijk? Ja hoor, zie hier bijvoorbeeld een stukje over zonnepanelen die al sinds
1976 stroom opwekken
.

Maar.... als al deze verhalen niet kloppen, waarom heeft niet iedereen dan al zonnepanelen?

Dat is een goede vraag! De prijzen zijn de laatste paar jaar sterk gedaald, waardoor
de aantrekkelijkheid sterk verbeterd is. Daarnaast zijn veel mensen toch bang
gemaakt door de hier omschreven horrorverhalen, hoe onwaar ook. Daarnaast zijn
veel gezinnen huiverig voor de aanschaf van zonnepanelen in tijden van
economische crisis, ook al leveren ze tot wel 5x zo veel rendement op voor
iedere geïnvesteerde euro dan je bij de bank krijgt!